Föreningsträff

Onsdag 15 november 18:00

Föreningsträff


Datum: 15 november

Tid: Kl. 18.00-20.00
Plats: Vrena Folkets Hus,

Parkvägen 15, 611 73 Vrena


Föreningen Folkets Hus i Vrena bjöd in till ett möte om hur vi gemensamt kan arbeta för ett aktivt föreningsliv i Vrena.

Frågor som togs upp var b.la.

Vad har hänt sen det senaste mötet?

Ska vi ha en gemensam föreningsträff varje termin?

Familjedag?


Två nya träffar i vår

Föreningsträff med fokus på Vrenadagen

tisdagen den 23/1 klockan 18.00.


Föreningsträff för nyinflyttade Vrenabor

lördagen den 23/3 klockan 11.00 (efter melodikrysset).