Bli andelsägare

Visste du att du kan stödja och hjälpa till att utveckla

Föreningen Folkets Hus i Vrena?


Vill du, din förening eller ditt företag bli en del av Vrena Folkets Hus?

Att vara medlem i ett Folkets Hus kallas att vara andelsägare.


Att vara andelsägare kräver inget speciellt engagemang, men som andelsägare har du rösträtt på föreningsstämman och kan vara med och styra utvecklingen inom föreningen


Minsta insatsen är en andel som kostar 100 kronor – en andel är en röst!

Så här blir du andelsägare:

Du ansöker om att bli medlem i Föreningen Folkets Hus i Vrena genom att betala en insats/andel i föreningen samt att du fyller i följande Dokument och skickar det sedan till oss via post eller bifogat via e-mail


En andel kostar 100 kronor vilket är en engångskostnad. Den som vill får naturligtvis teckna så många andelar man finner lämpligt, men dessa är inte kopplade till någon rösträtt.


När din ansökan om andelsägarskap har behandlats av styrelsen och betalningen inkommit registreras du som andelsägare.

Vi skickar då ert andelsägarbevis samt lägger in er i vårt medlemsregister.

Stödpengar till Folkets Hus

Föreningen Folkets Hus i Vrena tar inte ut någon årsavgift från andelsägarna.

Vi behöver dock pengar utöver bidraget från kommunen för att kunna driva vår verksamhet.


Vem som helst – andelsägare eller inte – kan istället för årsavgift betala en stödpeng till föreningen och verksamheten.


Sätt in valfritt belopp på bg 5018-4308 eller swish till 123-023 76 93 och märk betalningen med Stödpeng och ditt namn.

Frivilligt stöd

Du kan även stödja oss genom att aktivt delta med en arbetsinsats i samband med våra evenemang och aktiviteter.


Det kan t.ex. vara att medverka i någon utav våra kommittéer/arbetsgrupper, stå i serveringen vid våra evenemang, hjälpa till på våra återkommande städdagar, renovering osv.


Vi uppskattar även om du vill hjälpa till med de mer triviala vardagliga sysslorna som gräsklippning, rensa ogräs, städning mm.


Hör av dig till någon i styrelsen om du är intresserad av att ställa upp någon gång ibland

Hyra lokal

Vill du hyra lokal för fest, möte, kalas, konferens eller något annat?

Vi har lokaler för både små och större evenemang.

Bli andelsägare

Du kan som enskild person, förening, företag

eller organisation köpa andelar i Föreningen

Folkets Hus i Vrena

Aktuellt

AKTIVITET

2/7/2024 - 14:00 

GAMENIGHT

En gaming kväll för alla, barn som vuxna.