Föreningen

Föreningen bildades 1919 


Vi är en ideell förening som med hjälp av våra ändamålsenliga lokaler arrangerar konserter, teatrar, dans, barn- och familjeföreställningar mm.


Vi gör det i egen regi eller tillsammans med andra föreningar.

En viktig del i verksamheten är också att hyra ut lokalerna till andra föreningar, företag och privatpersoner.

Styrelse vald för år 2024 | 2025

Ordförande

ordinarie ledamot | Kassör

ordinarie ledamot | Sekreterare

ordinarie ledamot | Bokningar

ordinarie ledamot |


suppleant 

Jesper Schönbeck 
Ellinor Merkéll 

Helena Karlsson 

Andreas Merkéll

Catharina Rehnström


Åsa Holmgren 

Styrelsen i Föreningen Folkets Hus i Vrena

träffas i regel en gång i månaden


Det är styrelsen som ansvarar för de övergripande målformuleringarna

och övergripande beslut om Folkets Hus verksamhet.


Styrelsen ansvarar även för ekonomi och för den

långsiktiga planeringen av verksamheten som helhet.

Vårt syfte

Vrena Folkets Hus finns till för personer i Vrena med omnejd.

Ibland arrangerar vi egna arrangemang eller upplåter våra lokaler till andra som vill skapa verksamhet i vårt hus och park.

Det kan handla om möten, fester, teater, musikkonserter med mera. Det kan också handla om att mötas för att prata med varandra, därför tillhandahåller vi prisvärda möteslokaler för föreningar och konferenser.

Huset

Vrena Folkets Hus är byggt 1954-55 på fastigheten Vrenaby 2:47.

Adress: Parkvägen 15.


Huset innehåller föreningslokaler i två plan och en lägenhet på övervåningen.

Hit flyttades all verksamhet från den gamla byggnaden Björkkullen där den bedrivits sedan föreningen Folkets Hus bildades i slutet av 1919.

Hyra lokal

Vill du hyra lokal för fest, möte, kalas, konferens eller något annat?

Vi har lokaler för både små och större evenemang.

Bli andelsägare

Du kan som enskild person, förening, företag

eller organisation köpa andelar i Föreningen

Folkets Hus i Vrena